Ús dels drets d’imatge

L’Escola Coral realitza activitats complementàries i extraescolars. En estes activitats realitzem fotos i filmacions i convé regularitzar la situació sobre el dret d’imatge, que està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig.

 Per això mateix, des del Cor de Xàtiva demanem el consentiment a pares, mares, tutors o tutores legals per tal de fer ús de les imatges en les quals apareguen els seus fills o filles, individualment o en grup, que, amb caràcter educatiu i pedagògic, es puguen realitzar a l’escola i fora de la mateixa en activitats lectives, complementàries o extraescolars.

Descarrega l’imprés d’autorització d’us dels drets d’imatge dels alumnes (emplenable): 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close