Tots els xiquets tenen capacitat per a cantar

Cantar és una activitat natural, juntament amb el moviment i la paraula; per tant, el fet de cantar hauria d’esdevenir en un fet quotidià i habitual.

La cançó desenvolupa la percepció auditiva i les experiències emocionals, físiques i mentals, sempre que estiga ben dirigida.

A més, el cant coral com a treball en equip, desperta el sentiment de solidaritat: escoltar, veure i viure des del conjunt.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close